Asumiskustannukset

Asuntojen hinta tai vuokrataso ei kerro asumisen kokonaiskustannuksista. Suomen Kiinteistöliiton selvityksessä verrataan samanlaisen ns. indeksitalon kustannuksia eri kaupungeissa käyttäen syyskuussa voimassa olleita maksuperusteita.

Indeksitalon asumiskustannukset neliötä kohden kuukaudessa olivat vuonna 2014 korkeimmat Jyväskylässä. Edullisinta asuminen on indeksin mukaan Oulussa, jossa kuukausittaiset verot ja maksut ovat 2,20 €/m2. Lahdessa asumiskustannukset ovat indeksitalon kohdalla 2,46 € neliötä kohti kuukaudessa. Lahdessa tontin kiinteistövero halpeni hieman edellisvuodesta, mutta kaukolämmön, jätehuollon ja kiinteistösähkön nousseet hinnat vaikuttivat kustannusten nousuun 0,04 €/neliö.

Suurten kaupunkien keskimääräinen asumiskustannus on 2,49 € neliötä kohti.

Asumisindeksi