Vuokralla asuvien asuntokuntien osuus

Vuonna 2011 vuokralla asuvien asuntokuntien osuus oli korkein Helsingissä (47,2 %). Ylipäänsä opiskelupaikkakunnilla, mutta erityisesti Helsingissä tilannetta selittää vuokra-asuntojen tarjonta ja omistusasuntojen hinta. Lahdessa asuntokunnista 39,1 prosenttia asui vuokralla. Porissa vuokra-asuminen oli lähimpänä koko maan keskiarvoa (30,4 %) suurten kaupunkien joukossa.

Edellisvuodesta vuokralla asuvien osuus on laskenut  Lahdessa ja Kuopiossa. Oulussa ja Porissa osuus on pysynyt samana. Muissa vertailukaupungeissa vuokralla asuvine asuntokuntien määrä on hieman noussut. 

VuokrallaasuvatLahti