Vuokralla asuvien asuntokuntien osuus

Lahti ja vertailukaupungit

Vuokralla asuvien asuntokuntien osuus

Vuonna 2011 vuokralla asuvien asuntokuntien osuus oli korkein Helsingissä (47,2 %). Ylipäänsä opiskelupaikkakunnilla, mutta erityisesti Helsingissä tilannetta selittää vuokra-asuntojen tarjonta ja omistusasuntojen hinta. Lahdessa asuntokunnista 39,1 prosenttia asui vuokralla. Porissa vuokra-asuminen oli lähimpänä koko maan keskiarvoa (30,4 %) suurten kaupunkien joukossa.

Edellisvuodesta vuokralla asuvien osuus on laskenut  Lahdessa ja Kuopiossa. Oulussa ja Porissa osuus on pysynyt samana. Muissa vertailukaupungeissa vuokralla asuvine asuntokuntien määrä on hieman noussut. 

VuokrallaasuvatLahti

 

 

Päijät-Hämeen kunnat

Vuokralla asuvien asuntokuntien osuus

Vuonna 2011 vuokralla asuvien asuntokuntien osuus oli Päijät-Hämeessä korkein Lahdessa (39,1 %). Selittävänä tekijänä voidaan pitää esim. vuokra-asuntojen tarjontaa, ikärakennetta, asuntokannan erilaisuutta ja opiskelijoiden suurempaa osuutta muihin Päijät-Hämeen kuntiin verrattuna. Pienin vuokralla asuvien asuntokuntien osuus oli Hämeenkoskella (14,2 %). Vuokralla asuvien asuntokuntien osuus oli Päijät-Hämeen maakunnassa 30,0 ja koko maassa 30,4 prosenttia.

Edellisvuodesta vuokralla asuvien osuus on laskenut suurimmassa osassa Päijät-Hämeen kuntia. Suurimmat muutokset olivat Asikkalassa, Hollolassa ja Padasjoella.

VuokrallaasuvatPH